Последни новини

Категории

Лични данниЛични данни

Kristel-s.com полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.
При спазване на действащото законодателство, Kristel-s.com може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.
Kristel-s.com има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес:
office@kristel-s.com 
Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Kristel-s.com. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с Българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Разкриване на информацията

Kristel-s.com се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
-е получил изричното писмено съгласие на Клиента
-информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;  

Отговорност

Kristel-s.com не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Kristel-s.com не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Kristel-s.com.


Права и задължения на страните

Kristel-s.com се задължава:  
-да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка от него стока
-да достави в срок заявената за покупка стока
-да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения
-преди да бъде изпратен всеки артикул да се провери за дефекти
Гарантираме, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!) и в подходяща опаковка.

Клиентът се задължава:
-да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;
-да плати цената на стоката;
-да заплати разходите по доставката, при наличие на такива;
-да осигури достъп и възможност за получаване на стоката;
-да получи заявения артикул.

Забележка:
При анонимна поръчка, клиента не е длъжен да предоставя личните си данни, а само адреса за доставка на заявения артику, както и телефонен номер за връзка.