Последни новини

Категории

Условия за ползванеПравила и Условия на ползване

ВНИМАНИЕ!
Моля внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт.
Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия.
Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт.

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които ЕСТЕЛ С ООД предоставя Услуги на потребителите си посредством Интернет магазина  www.kristel-s.com   

Тези условия обвързват всички потребители. Със зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на www.kristel-s.com или чрез заплащане ползването на платени услуги предлагани от него Потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра www.kristel-s.com IP адрес на потребител, както и всяка друга информация.

Правила за използване на сайта

ЕСТЕЛ С ООД, като създател и собственик на този интернет сайт www.kristel-s.com Ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този Web сайт (наричан по-долу "Сайт") само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на този САЙТ да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена. Материалите на този САЙТ са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

Права и отговорности на страните

Материалите и услугите в този САЙТ са ограничени само до посочените условия за тях без да се осигуряват каквито и да е гаранции вкл. търговски и целеви. Задълженията на ЕСТЕЛ С ООД по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този САЙТ са зависими от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представените продукти и нищо в този САЙТ не може да ги промени. Също така ЕСТЕЛ С ООД не поема гаранция за точността и целостта на публикуваните материали, софтуера или услугите на този САЙТ. ЕСТЕЛ С ООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някоя от информацията публикувана в този САЙТ е възможно да се отнася до продукти , услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За повече информация за наличните продукти, можете свържете с нас на посочените контакти.

Ограничение на отговорността

ЕСТЕЛ С ООД, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелсва за каквито и да е щети вкл., но не само, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или др. произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този САЙТ, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо www.kristel-s.com за възможност да възникнат такива вреди. В случай , че в следствие на използването на този САЙТ, или материали от него от Ваша страна, доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка на електронно оборудване или информация ВИЕ поемате цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.

Използване на софтуер

Наличният Софтуер , който е достъпен чрез публикувани препратки от този САЙТ е под закрилата на авторското право и е собственост на съответните производители и/или техните доставчици и партньори. Моля, преди употребата на софтуера се запознайте с условията за ползване определени от неговите собственици.

Информация от потребителите

ЕСТЕЛ С ООД не иска да получава конфиденциална или защитена информация от Вас чрез този Сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този Сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. Работата с личната информация, която Вие по желание можете да изпратите до Kristel-s.com с цел получаването на продукти или услуги, предлагани от този САЙТ е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. Нямате право да излагате или изпращате от или към този САЙТ каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони. ЕСТЕЛ С ООД използва личната информация, с цел да установи по-добре Вашите нужди и интереси и така да можем да ви предоставим услуги с по-добро качество. В някои случаи ние използваме изпратената от Вас информация, за да ви помогнем да заявите дадена поръчка или да изпълните дадена транзакция, да поддържаме контакт с Вас, да Ви информираме за наши продукти, услуги и оферти, да персонализираме промоционални оферти.

Ние не преотстъпваме, продаваме и не отдаваме под наем, на лизинг или по какъвто и да е друг начин изпратената от Вас лична информация на трети лица.

Препратки към други Web сайтове собственост на трети лица

Наличните препратките от този САЙТ към Web сайтове собственост на трети лица са предоставени единствено и само за Ваше удобство. Ако използвате тези препратки, вие ще излезете от този сайт. Kristel-s.com не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. По този начин Kristel-s.com по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на трети лица , нито информацията публикувана в тях. При посещението си в някои от тези сайтове, Вие правите това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

Препратки към този САЙТ

Вие Можете да създавате препратки към този Сайт от други сайтове, но само според условията на Kristel-s.com. За повече информация по този въпрос, моля да се свържете с нас на посочените координати или да се съобразите с тези условия:
-може да сочи към съдържание на Kristel-s.com, но не и да го копира;
-не трябва да създава рамки на браузъра или граници около съдържание на Kristel-s.com;  
-не трябва да посочва неявно, че Kristel-s.com налага или препоръчва него или продуктите му;
-не трябва да дава невярна информация за продуктите или услугите на Kristel-s.com;
-не трябва да съдържа информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна, а само информация, подходяща за всички възрастови групи;


Промяна на цени на стоки

ЕСТЕЛ С ООД има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на САЙТА, ЕСТЕЛ С ООД има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обещетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива.

Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата която е зачертана . Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП.

Търговски марки

Всички използвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици или ЕСТЕЛ С ООД

Общи бележки

ЕСТЕЛ С ООД управлява този САЙТ от офисът си в София , България.
ЕСТЕЛ С ООД не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, е забранен. ЕСТЕЛ С ООД може да променя тези Условия по всяко време, като след промяната актуализира датата на публикация. През известен интервал от време ние Ви препоръчваме да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента Условия, защото те са обвързващи за вас.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Съгласно ЗЗП ние от Kristel-s.com сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:
1. името и адреса ни – ЕСТЕЛ С ООД , гр.София жк Люлин бл 601 ТЕЛ: 02/827 98 42
2. основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт.
3. цената на стоките е изписана с ВКЛ. ДДС на страниците за представяне на съответния продукт.
4. стойността на транспортните разходи за доставка можете да видите в рубриката Срокове и Доставка.
5. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.
6. Начините за Доставка са описани подробно в Срокове и Доставка.
7. Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

Отказ от стоката

Вие като потребители имате право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 7 /седем/ работни дни от получаването им в случай , че те не са използвани, не е нарушавана цялоста на опаковката им и във вида, в който е получена и условията по чл.55 от ЗЗП.

При констатация на дефектен продукт до 24ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов съгласно гаранционните ни условия или да възстановим заплатената от Вас стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Вие като потребители сте упражнили правото си на отказ. След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, отремонтирането на стоката се поема от посочените в гаранционната карта ЮЛ. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на потребителя. При несъответствие на стоката с характеристиките посочени в страницата ЕСТЕЛ С ООД възстановява цялата платена от потребителя сума, включително и транспортните разходи платени от потребителя за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 /седем/ работни дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.

Работа с виртуалната " кошница" .

1.С натискане на бутона " поръчка с помощник" , ще поставите изделието във виртуална кошница. Това още не е поръчка.
2.След като завършите разглеждането, можете да видите какво сте сложили в кошницата, натискайки върху бутон
" Вижте количката" .
3.В нея можете да добавяте бройки или да премахвате изделия.
4.При всяко действие, сумата на поръчката Ви ще се променя.
5. Ако разполагате с КУПОН за отстъпка, можете да го приложите за конкретен или група продукти в кошницата, като това ще промени цената с размера на съответната отстъпка.
 

Плащане

1.След като се уверите, че сумата е правилна и изделията, които желаете са на снимката, ще Ви бъдат поискани данни за вас и за мястото на доставка. Можете да продължите и без регистрация. Регистрацията е за клиенти, които пазаруват повече от 1 път или за търговци.
2.След попълване на адрес (актуален адрес за доставка в работно време), ще бъдете прехвърлени в системата за разплащания E-PAY или  Google Chekout
3.Ще получите е-поща с номера на поръчката Ви и потвърждение по телефон от нас.
4.За тези от Вас, които не могат на платят on-line, има възможност за плащане и с наложен платеж в момента на доставката.

Срок за доставка

1.Максималният срок за доставка е 5 дни.
2.В повечето случаи имаме готови изделия и ако сте заявили точен размер, изпращаме до 48 часа.
ВАЖНО: Моля отбелязвайте размера на бижуто, който искате да получите в БЕЛЕЖКИ към поръчката.
Преди празници - Коледа, Нова Година, Великден - са възможни закъснения.
3.При нестандартни размери или не посочени такива е възможно да се наложат уточнения във Ваш интерес.

Цени и доставка:

1.Цените, които виждате са крайни с включено ДДС. При получаване на изделието, не доплащате нищо. Това важи при доставка до по-големите градове и за суми над 300 лв. За по-малки поръчки се начислява куриерска такса в размер на 7лв.
2.Запазваме си правото ние да изберем доставчика - в повечето случаи куриерска фирма, а понякога и наши служители.
3.Доставка за страни от Европейския Съюз се прави само за сума на поръчката над 150 евро. Стойността на куриерската услуга се договаря допълнително.

Гаранции и право на връщане:

1.ЕСТЕЛ С ООД гарантира пробата на среброто - 925 или така нареченото sterling silver-, поставянето на камъните и качеството им, сглобките и запойките на изделията, липсата на алергични реакции по кожата. Не даваме гаранции за механични дефекти породени от неправилно носене, за потъмняване, промени в цвета и блясъка вследствие на носенето на изделията.
2.Всяко закупено от нас бижу, може да бъде върнато до 7 /седем/ дни след получаването му, ако е в оригиналната опаковка и без повреди.
3. Гаранционният срок е 1 /една/ година от датата на доставката. Връщането на дефектни изделия, можете да уговорите на посочените телефони в КОНТАКТИ.